14
Maj

Nasi prawnicy w prasie o „opłatach półkowych”

Na kanwie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie zasądzającego na rzecz Klienta Kancelarii kwotę ponad miliona złotych od sieci marketów OBI w dniu 14 maja 2014 r. ukazał się w Głosie Wielkopolskim artykuł dotyczący tzw. „opłat półkowych”.

Publikacja porusza zagadnienia wymuszania przez sieci handlowe na dostawcach towarów płatności za fikcyjne usługi marketingowe i promocję, co w rzeczywistości stanowi czyn nieuczciwej konkurencji polegający na pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży.

Informacji o przesłankach i sposobie dochodzenia zwrotu niesłusznie poniesionych przez dostawcę kosztów udzielali wspólnik Kancelarii dr Mirosław Babiaczyk oraz radca prawny Bogumiła Opielewicz, zaangażowani w prowadzenie procesu z siecią OBI.