23
Gru

Połączenie spółek Grupy Amiblu w Polsce.

Na dzień 2 stycznia 2020 r. planowane jest dokonanie połączenia Amiblu sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Amiblu Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej – dwóch polskich spółek wchodzących w skład międzynarodowej grupy kapitałowej AMIBLU, powstałej poprzez połączenie Amiantit oraz Hobas.

Połączenie odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku spółki Amiblu sp. z o.o. na spółkę Amiblu Poland sp. z o.o.

Proces połączenia wyżej wymienionych spółek od początku prowadzony jest przez zespół prawników Kancelarii Babiaczyk Skrocki i wspólnicy. Nasze doradztwo w tym zakresie obejmuje wszelkie aspekty prawne połączenia, w tym w szczególności korporacyjne, podatkowe, pracownicze oraz publicznoprawne, w tym związane z przejściem na spółkę przejmującą pozwoleń, koncesji i licencji.