6
Sie

Podział Grupy Krotoski – Cichy

Na mocy podpisanej pomiędzy wspólnikami Robertem Krotoskim i Mirosławem Cichy umowy faktem stał się podział największej na polskim rynku samochodowym grupy dealerskiej o rocznych obrotach przekraczających dwa miliardy złotych.

W przygotowaniu i negocjowaniu warunków umowy podziałowej od początku udział brała Kancelaria Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy.

Doradztwo Kancelarii w ramach transakcji podziału obejmowało między innymi uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pozyskanie finansowania, audyt składników majątkowych grupy oraz zaprojektowanie zmian korporacyjnych obejmujących szereg powiązanych ze sobą podmiotów, jak również ustalenie zasad rozliczeń pomiędzy wspólnikami.

Zwieńczone sukcesem przeprowadzenie podziału pozwoli dwóm niezależnym obecnie podmiotom w dalszym ciągu rozwijać działalność gospodarczą na rynku motoryzacyjnym.