Własność intelektualna i dobra osobiste

  • Doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności przemysłowej, w tym patentów i wzorów użytkowych,
  • doradztwo w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i know – how,
  • przygotowywanie i negocjowanie umów licencyjnych oraz umów obejmujących przeniesienie praw własności intelektualnej,
  • reprezentacja w negocjacjach i sporach sądowych związanych z naruszeniami praw własności intelektualnej oraz naruszeniem prawa do wizerunku,
  • reprezentacja w sporach sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych, w tym dobrego imienia i renomy rynkowej zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorców, w tym spółek prawa handlowego.