Usługi powiernicze

  • Obejmowanie na zlecenie Klienta udziałów i akcji w spółkach, w celu zapewnienia anonimowości właścicielskiej,
  • reprezentowanie interesów Klienta w spółkach z jego udziałem, w tym poprzez udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz doradztwo w zakresie  formułowania statutów spółek umożliwiających działanie powiernicze na rzecz Klienta,
  • występowanie jako strona transakcji gospodarczych na rzecz i w interesie Klienta, w tym w szczególności nabywanie na zlecenie Klienta, lecz w imieniu własnym składników majątkowych (zarówno ruchomości jak i nieruchomości).
dr Mirosław Babiaczyk

Senior Partner / Radca prawny

Dariusz Skrocki

Senior Partner / Radca prawny