Sprawy rodzinne

  • Reprezentowanie przez sądami w sprawach rozwodowych, podziału majątku wspólnego i związanych z władzą rodzicielską,
  • doradztwo w wyborze optymalnej formy ustroju małżeńskiego majątkowego, przygotowywanie umów majątkowych małżeńskich.