Sprawy karne gospodarcze

  • Reprezentowanie w sprawach karnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym dotyczących tzw. przestępstw menadżerskich,
  • reprezentowanie podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń majątkowych i ochrony wizerunku oraz renomy przedsiębiorstwa.