Spory sądowe i arbitrażowe

  • Szczegółowa analiza danej sprawy pod kątem wyboru najskuteczniejszej strategii procesowej,
  • reprezentowanie Klienta na terenie całej Polski w postępowaniach sądowych przed:
    – sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym,
    – wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • pomoc w prowadzeniu spraw sądowych i egzekucyjnych poza granicami Polski we współpracy w ramach sieci PANGEA NET,
  • reprezentowanie Klienta przed polskimi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi, w tym w szczególności przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Sądem Arbitrażowym przy Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej,
  • wszczynanie i prowadzenie postępowania egzekucyjnego.