Restrukturyzacja, likwidacja i upadłości

  • Optymalizacja stosunków prawnych podmiotu gospodarczego w związku z możliwością ogłoszenia jego upadłości lub planowaną likwidacją,
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia i układów z wierzycielami oraz postępowania naprawczego,
  • opracowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
  • występowanie przed podmiotami (organami) prowadzącymi postępowanie upadłościowe,
  • doradztwo w zakresie nabywania składników masy upadłości,
  • doradztwo na rzecz syndyków w zakresie sprzedaży składników masy upadłości, z uwzględnieniem sprzedaży przedsiębiorstw.
Dariusz Skrocki

Senior Partner / Radca prawny