Podatki

  • Przygotowanie koncepcji optymalizacji podatkowej planowanych przedsięwzięć i inwestycji, z uwzględnieniem ewentualnego zaangażowania podmiotów prowadzących działalność na terenie innych państw,
  • wybór optymalnej formy prawnej spółki inwestycyjnej (SPV) , zarówno z punktu widzenia podatkowego jak i redukcji ryzyka gospodarczego,
  • sporządzenie wniosków o wydanie interpretacji podatkowej,
  • sporządzanie informacji prawnych dotyczących zakresu obowiązujących przepisów podatkowych oraz innych zagadnień związanych z opodatkowaniem,
  • sporządzanie opinii prawnych wyjaśniających wątpliwości dotyczące treści lub stosowania przepisów podatkowych,
  • analizy i doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania dochodów,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi.