Nieruchomości i proces budowlany

  • Wszechstronne badanie stanu prawnego (audyt) nieruchomości,
  • opracowywanie projektów i negocjowanie umów sprzedaży nieruchomości, a także innych umów gwarantujących trwałe korzystanie z nieruchomości zgodnie z założeniami Klienta,
  • rozwiązywanie problemów prawnych związanych z nabywaniem nieruchomości obciążonych prawami osób trzecich,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów o roboty budowlane, nadzór na przebiegiem inwestycji i jej rozliczeniem, reprezentacja w sporach sądowych z udziałem inwestorów, wykonawców i podwykonawców,
  • ustanawianie i usuwanie praw rzeczowych na nieruchomościach (hipoteka, służebność, użytkowanie itp.),
  • w wymaganych przypadkach uzyskanie zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości,
  • analiza możliwości prawnych realizacji inwestycji, reprezentacja przez organami administracji i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie.
Dariusz Skrocki

Senior Partner / Radca prawny

Maciej Olejniczak

Partner / Radca prawny

Łukasz Walaszek

Partner / Radca prawny