Gospodarka komunalna

  • Doradztwo na rzecz przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustaw dotyczących gospodarki komunalnej i usług komunalnych, w tym gospodarki odpadami i utrzymania czystości i porządku w gminie,
  • przygotowywanie koncepcji współdziałania przedsiębiorstw z organami samorządowymi w zakresie realizacji celów gospodarczych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • reprezentowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi w sprawach związanych z zezwoleniami w szczególności na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami i transportu odpadów, gospodarki wodnej oraz gospodarki gruntami rolnymi leśnymi,
  • doradztwo w zakresie rozwiązań prawnych związanych z recyklingiem.