Fuzje i przejęcia (M&A)

  • Przeprowadzanie wszechstronnego i wnikliwego audytu prawnego oraz ekonomicznego podmiotu gospodarczego i/lub nieruchomości komercyjnej poprzedzającego podjęcie przez inwestora ostatecznej decyzji biznesowej,
  • pomoc przy wyborze optymalnej struktury prawnej transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej,
  • przygotowanie właściwych projektów umów dotyczących transakcji oraz efektywne uczestnictwo w ich negocjacji,
  • uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów na łączenie podmiotów,
  • reprezentowanie Klienta przed organami administracji oraz sądami.
Dariusz Skrocki

Senior Partner / Radca prawny

Patrycja Fluder

Partner / Radca prawny

Maciej Olejniczak

Partner / Radca prawny

Łukasz Walaszek

Partner / Radca prawny