16
Lip

Nowy typ spółki kapitałowej w Kodeksie spółek handlowych.

Dnia 13 czerwca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu spółek handlowych wprowadzającą do polskiego porządku prawnego nowy typ spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną.

Zgodnie z nowelizacją kapitał akcyjny spółki ma wynosić co najmniej 1 PLN, a jego zmiana nie będzie wiązała się z koniecznością zmiany umowy spółki. Wkładam na kapitał będzie mogła być praca wspólników lub świadczone przez nich usługi.

Prosta spółka akcyjna będzie posiadać osobowość prawną, którą uzyska z chwilą wpisu do rejestru. Organem reprezentującym spółkę będzie zarząd lub rada dyrektorów.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy prosta spółka akcyjna służyć ma wspieraniu innowacyjnych przedsięwzięć poprzez połączenie korporacyjnego charakteru spółki jako osoby prawnej wraz z wyłączeniem osobistej odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania ze znaczną swobodą kształtowania stosunku spółki, zarówno jeśli chodzi o wzajemne relacje pomiędzy wspólnikami, jak i system zarządzania spółką oraz nadzoru nad tym procesem.