2
Sty

Nowy sąd do spraw zamówień publicznych.

Z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna działalność nowy, specjalistyczny sąd, którego zadaniem będzie rozpoznawaniem skarg od wyroków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Jest to związane z wejściem w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Wszystkie skargi rozpoznawane będą w XXIII Wydziale Gospodarczo Odwoławczym i Zamówień Publicznych Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dla wykonawców chcących zaskarżyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej może to oznaczać, przynajmniej na początku, konieczność dłuższego oczekiwania na rozstrzygnięcie, do czasu zapewnienia właściwej obsady kadrowej wydziału.