2
Mar

Nowe Prawo przedsiębiorców

Trwają prace parlamentarne nad uchwaloną przez Sejm w dniu 26 stycznia 2018 r. ustawą Prawo przedsiębiorców wraz z pakietem ustaw towarzyszących, nazywanym Konstytucją Biznesu.

Ustawa wejdzie w życie zgodnie z zapisami odrębnej ustawy, zawierającej przepisy wprowadzające. Obejmuje ona wiele rozwiązań mających praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców.

Rozwiązania te obejmują między innymi możliwość ustnego lub elektronicznego załatwiania spraw prowadzonych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, możliwość ustanawiania prokurentów przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak również zasadę, że w postępowaniu sądowym, którego stroną jest przedsiębiorca podaje się adres korespondencyjny wskazany w ewidencji zamiast adresu zamieszkania.

Wraz z nowym Prawem przedsiębiorców w życie mają wejść także ustawy o ewidencji działalności gospodarczej i Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.