10
Lip

Mechanizm Podzielonej Płatności.

Dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności.

Istotą tego rozwiązania, uregulowanego w nowym art. 108a ww. ustawy jest umożliwienie przedsiębiorcom dokonującym płatności za nabyte towary lub usługi uregulowania kwoty netto na zwykły rachunek firmowy kontrahenta, zaś kwoty VAT na specjalnie w tym celu utworzony przez bank, dedykowany dodatkowy rachunek. Wówczas środki, które znajdują się na rachunku VAT mogą być przeznaczone przez właściciela rachunku tylko i wyłącznie na regulowanie zobowiązania z tytułu VAT na rzecz Skarbu Państwa lub na zapłatę VAT na rzecz innych przedsiębiorców.

Mechanizm ten ma uszczelnić system poboru VAT. Jest dobrowolny, a motywacją do korzystania z niego przez płatników ma być ochrona przed odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe nierzetelnego kontrahenta.

Praktyczne funkcjonowanie MPP rodzić może wiele wątpliwości, zwłaszcza w kontekście dopuszczalności wymuszania przez silniejszych ekonomicznie kontrahentów rezygnacji z jego zastosowania.