7
Wrz

Mecenas Babiaczyk reprezentuje Polskę na konferencji Interjures

Dr Mirosław Babiaczyk był jedynym reprezentantem polskiego środowiska prawniczego na międzynarodowej konferencji organizacji INTERJURES. Konferencja odbyła się w dniach 4 – 6 września 2009 w Marburgu (Hesja, Niemcy) a jej bezpośrednim organizatorem była Kancelaria Steinmeyer, Padva, Fey. Konferencja podzielona była na dwa główne bloki tematyczne:
– najnowsze regulacje prawa unijnego odnoszące się do energetyki odnawialnej oraz
– międzynarodowe aspekty dochodzenia roszczeń związanych ze śmiercią osoby bliskiej w wypadkach komunikacyjnych spowodowanych przez sprawców korzystających z zagranicznych ubezpieczeń OC. „Niezależnie od wagi poruszanych tematów, spotkanie było dla mnie okazją do odnowienia naszych międzynarodowych kontaktów oraz do nawiązania nowych, zwłaszcza w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Jestem pewien, że zaowocują one licznymi korzyściami dla naszych klientów, głównie w zakresie reprezentowania ich interesów tym regionie” – mówi dr Babiaczyk.