3
Lip

Konferencja WIRAS Verbund International we Frankfurcie nad Menem.

W dniach 25 – 26 czerwca 2018 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem międzynarodowa konferencja organizowana przez WIRAS Verbund, organizację zrzeszającą kancelarie prawne świadczące usługi dla klientów niemieckojęzycznych. DO WIRAS Vebund należy obecnie ponad 100 firm prawniczych w  40 krajach na całym świecie, zatrudniających łącznie ponad 750 wykwalifikowanych prawników.

Program konferencji obejmował szereg wykładów dotyczących aktualnych zagadnień z różnych dziedzin prawa, zaprezentowanych przez prawników z Niemiec, Austrii, Lichtensteinu, Hiszpanii, Polski i Tajlandii.

Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy na Konferencji reprezentowali Wspólnicy dr Mirosław Babiaczyk oraz Łukasz Walaszek. Dr Mirosław Babiaczyk wygłosił cieszący się dużym zainteresowaniem wykład na temat prawnych uwarunkowań podejmowania działalności gospodarczej w Polsce przez przedsiębiorców zagranicznych.