AHK Polska

AHK-20-Jahre

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy od wielu lat należy do Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska).

AHK Polska jest największą tego typu Izbą w Polsce i jedną z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.  Izba zrzesza około 1000 firm członkowskich i od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych.
AHK Polska oferuje przedsiębiorcom wsparcie biznesu oraz doradztwo rynkowe, korzystając przy tym z międzynarodowych standardów DE International.

Członkostwo w Izbie to dla nas możliwość uczestniczenia w rozwoju polskich i zagranicznych Klientów zarówno na krajowym jak i niemieckim rynku.

Partnerzy Kancelarii pełnią także role arbitrów w Stałym Sądzie Arbitrażowym działającym przy Izbie.