21
Kwi

Fuzja Avenir Medical Poland i Perfect Eye

W pierwszym kwartale 2021 r. dokonane zostało połączenie spółek Avenir Medical Poland sp. z o.o., operatora sieci Twoje Soczewki z jednej strony oraz Perfect Eye Medical sp. z o.o. i Perfect Eye Optic sp. z o.o. z drugiej strony. Fuzja przeprowadzona została poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki Avenir Medical Poland sp. z o.o. i wniesienie przez dotychczasowego wspólnika spółek Perfect Eye Medical sp. z o.o. i Perfect Eye Optic sp. z o.o. wszystkich udziałów w tych spółkach w drodze aportu do spółki Avenir Medical Poland sp. z o.o., z jednoczesnym objęciem nowych udziałów w tej spółce. Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. w ramach transakcji reprezentowała interesy dotychczasowych wyłącznych wspólników Avenir Medical Poland sp. z o.o., a za projekt odpowiedzialni byli wspólnicy dr Mirosław Babiaczyk i Łukasz Walaszek. Działania Kancelarii obejmowały w szczególności sporządzenie i negocjowanie porozumienia wspólników wszystkich łączących się spółek, regulującego między innymi kwestie związane z zarządzaniem spółką Avenir Medical Poland sp. z o.o, po fuzji. Połączenie ww. podmiotów pozwoli dzięki efektowi synergii wzmocnić ich wspólną pozycję na polskim rynku soczewek kontaktowych i dalej rozwijać ofertę na klientów sieci.