1
Sie

Andrzej Malenda ponownie z kancelarią Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy

Po sześcioletniej przerwie do zespołu Kancelarii dołączył Andrzej Malenda (ur.1977), prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa administracyjnego, w tym zwłaszcza prawa energetycznego oraz prawa zamówień publicznych. W okresie nieobecności w Kancelarii Andrzej Malenda kształcił się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie oraz zajmował się praktycznymi zagadnieniami z zakresu prawa zamówień publicznych. Andrzej Malenda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Biegle włada językiem niemieckim.