20
Gru

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania budynków i budowli

W dniu 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim pozwalały na uznanie za budowlę obiektów spełniających definicję budynku, co wiąże się z wyższym podatkiem, obliczanym od wartości zamiast od powierzchni obiektu. Wyrok został wydany na skutek skargi konstytucyjnej, w której wskazano na naruszenie Konstytucji poprzez jednolitą i utrwaloną wykładnię przepisów stosowaną zarówno przez organy …

20
Gru

Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie naruszeń prawa w Internecie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały istotne dla praktyki dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnych publikacji internetowych. Uchwały dotyczą sądowej ochrony dóbr osobistych (sygnatura III CZP 91/17) oraz roszczeń opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (sygnatura III CZP 82/17). Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zarówno osoba dochodząca ochrony dobra osobistego, jak i przedsiębiorca dochodzący roszczeń wynikających z czynu …

1
Gru

Zmiany w podatkach dochodowych.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zmiany dotyczyć będą między innymi właścicieli nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności centra handlowe, domy towarowe i budynki biurowe, których wartość początkowa przekracza 10.000.000 PLN. Podatnicy będący właścicielami takich nieruchomości zapłacą minimalny podatek dochodowy, niezależny od rzeczywiście osiągniętego dochodu i proporcjonalny do wartości posiadanych nieruchomości. Ponadto ograniczono …

3
Lis

Konferencja prawa pracy PANGEA NET w Pradze

W dniach 12 i 13 października 2017 r. miała miejsce w Pradze konferencja zespołów prawa pracy kancelarii zrzeszonych w ramach globalnej sieci PANGEA NET. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli kancelarii członkowskich z kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz USA. Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. na konferencji reprezentowała mec. Joanna Wyjatek. Głównym tematem zarówno wykładów, jak i paneli dyskusyjnych było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie …

3
Lis

Wykład dra Mirosława Babiaczyka na Forum Gospodarczym Oldenburg – Polska

Dnia 27 września 2017 r. w Oldenburgu odbyło się organizowane przez Sparkasse LZO oraz Miasto Oldenburg Forum Gospodarcze Oldenburg – Polska. Celem Forum było wsparcie wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Niemcami, a jego gośćmi byli liczni przedsiębiorcy, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych, kulturalnych, izb gospodarczych i organizacji pozarządowych.  Podczas Forum prezentowano tematykę związaną z rozbudową kanałów dystrybucji dóbr i usług, poszukiwaniem partnerów gospodarczych oraz możliwościami …

3
Lis

Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 15.000.000 PLN

W październiku 2017 r. przy udziale prawników Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. doszło do podpisania umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę przekraczającą 15.000.000 PLN. W ramach transakcji reprezentowaliśmy naszego Klienta, którym jest spółka należąca do międzynarodowej grupy działającej w obszarze budownictwa infrastrukturalnego i wykonawstwa obiektów związanych z zagospodarowaniem i recyklingiem odpadów. W imieniu Klienta przeprowadziliśmy audyt due-diligence oraz negocjowaliśmy warunki umowy przedwstępnej i następnie umowy przyrzeczonej. Przedmiotem …

20
Wrz

Fuzja liderów światowego rynku rur GRP.

Będąca wieloletnim Klientem Kancelarii spółka HOBAS, po uzyskaniu wymaganych zgód europejskich organów ochrony konkurencji łączy się z Amiantit Europe. Na skutek połączenia utworzona została wspólna marka Amiblu oraz spółka joint venture pod nazwą Amiblu Holding. Celem połączenia jest zwiększenie łącznego udziału produktów GRP w rynku poprzez wykorzystanie przewagi technologicznej nad produktami tradycyjnymi. Ambicją Amiblu Holding jest jeszcze lepsze zaspokajanie potrzeb nabywców i stałe …

20
Wrz

Udział Kancelarii w Konferencji WIRAS Verbund International w Salzburgu.

Na zaproszenie WIRAS Verbund, międzynarodowej organizacji zrzeszającej kancelarie prawne świadczące usługi dla klientów niemieckojęzycznych wzięliśmy udział w Konferencji zorganizowanej w dniach 18/19 września 2017 r. w Salzburgu.   Organizacja WIRAS Verbund zrzesza ponad 100 firm prawniczych w ponad 40 krajach na całym świecie, zatrudniających łącznie ponad 750 wykwalifikowanych prawników.   Gospodarzem Konferencji była Kancelaria Ebner Aichinger Guggenberger. Prelegencie przedstawili uczestnikom zagadnienia dotyczące …

20
Wrz

Doradzamy przy inwestycji budowlanej o wartości ponad 40 milionów PLN

Naszym Klientem jest jeden z największych w Europie producentów pieczywa dietetycznego, który jako prekursor zdrowego odżywiania stosuje najnowocześniejsze technologie i poprzez narzucanie najwyższych standardów jakości utrzymuje pozycję lidera rynku.    W związku ze swoim dynamicznym rozwojem Klient prowadzi inwestycję obejmującą budowę nowego obiektu produkcyjnego, składającego się miedzy innymi z hali produkcyjno – magazynowej, budynku biurowego oraz infrastruktury towarzyszącej. Całość inwestycji realizowana jest przez …

4
Wrz

Zakup przedsiębiorstwa na Litwie

Kancelaria Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy we współpracy z partnerską kancelarią prawną w Wilnie przygotowuje transakcję nabycia 100% udziałów w litewskiej spółce będącej właścicielem przedsiębiorstwa działającego w obszarze przemysłu drzewnego. Naszym Klientem jest Grupa Kapitałowa posiadająca zakłady na terenie Niemiec oraz Polski, która od ponad 20 lat jest jednym z europejskich liderów produkcji płyt drewnopochodnych. Działania Kancelarii koncentrują się obecnie na negocjacjach warunków transakcji i sporządzeniu Term Sheet …