13
Lip

Regaty żeglarskie.

W dniu 24 czerwca 2017 r. odbyły się VI Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie im. Henryka Strzeleckiego o puchar Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Zmagania miały miejscy na jeziorze Kierskim koło Poznania. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentowała załoga, w skład której weszli dr Mirosław Babiaczyk oraz Filip Nowakowski. Po niezwykle wyrównanej walce nasi reprezentanci ukończyli zawody ex aequo na 5. miejscu. Rozdanie nagród i dekoracja zwycięzców miały miejsce …

20
Cze

Konferencja PANGEA NET 2017.

W dniach 15 – 18 czerwca 2017 r. miała miejsce kolejna coroczna konferencja organizowana przez międzynarodowe zrzeszenie niezależnych firm prawniczych PANGEA NET. Tym razem konferencja odbyła się w Mexico City, a jej gospodarzem była kancelaria Cancino Ayuso Abogadas. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele członkowskich firm prawniczych z 26 krajów świata. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentowali partnerzy dr Mirosław Babiaczyk oraz Maciej Olejniczak. Tematem …

1
Cze

Rozwój praktyki prawa konkurencji Kancelarii.

W ramach rozwoju praktyki prawa konkurencji i poszerzania obszaru aktywności Kancelarii w tej dziedzinie reprezentujemy naszych Klientów w szeregu postępowań, których przedmiot stanowią czyny nieuczciwej konkurencji. Przykładowo w imieniu spółki zajmującej się zarządzeniem nieruchomościami domagamy się zaprzestania przez jej byłego pracownika działań polegających na nakłanianiu jej klientów do rozwiązania lub niewykonywania umów o współpracy. Ponadto reprezentujemy także spółkę działającą w branży produkcji wyrobów budowlanych, w imieniu …

1
Cze

Udział Kancelarii w sporze sądowym dotyczącym nadzoru inwestorskiego.

Prawnicy działu procesowego Kancelarii reprezentują naszego Klienta, spółkę specjalizującą się w usługach doradczych dla inwestorów, w tym kosztorysowaniu i planowaniu inwestycji oraz nadzorze inwestorskim i przeglądach technicznych w sporze z inwestorem, którego przedmiotem jest wykonanie umowy o pełnienie czynności inżyniera kontraktu w ramach budowy kompleksu hotelowego. Wartość zgłoszonych przez inwestora roszczeń przekracza 9.000.000 PLN. Żądania oparte są na przedłożonych razem z pozwem prywatnych ekspertyzach stwierdzających konieczność wykonania …

28
Kwi

Zmiany w procedurze administracyjnej.

Z dniem 1 czerwca 2017 r. wejdą w życie istotne zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z nowelizacją, zasadą prowadzenia spraw w postępowaniu administracyjny ma być rozstrzyganie istniejących wątpliwości prawnych i faktycznych na korzyść strony, ilekroć chodzi o nałożenie na stronę obowiązku lub ograniczenie jej praw. Ponadto ustawodawca wprowadził zasadę, zgodnie z którą organy nie powinny zmieniać utrwalonej praktyki rozstrzygania podobnych spraw, a także uregulował instytucję mediacji …

28
Kwi

Nowe przepisy w zakresie prawa konkurencji.

Dnia 21 kwietnia 2017 r. Sejm uchwalił Ustawę o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ustawa reguluje sposób dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia zakazów praktyk monopolistycznych. Wprowadza ona domniemanie, że każde naruszenia prawa konkurencji wyrządza szkodę, przez co stanowi znaczne ułatwienie w dochodzeniu odszkodowania przed sądem. Ustawa może znaleźć zastosowanie w szczególności do szkód wynikających z zakupu towarów lub usług po zawyżonych na skutek …

28
Kwi

Ranking Kancelarii Prawniczych 2017

Dnia 21 kwietnia 2017 r. dziennik „Rzeczpospolita” opublikował czternastą edycję rankingu największych kancelarii prawnych w Polsce. Wyniki rankingu potwierdzają mocną pozycję Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy na polskim rynku usług prawnych, a także wskazują na awans w stosunku do rankingu zeszłorocznego. W zestawieniu ogólnopolskim, sporządzonym na podstawie podanych przez uczestników wielkości przychodów uplasowaliśmy się na 16 pozycji, awansując trzy miejsca względem rankingu z roku 2016. Zajęliśmy także …

31
Mar

Konferencja PANGEA NET dotycząca prawa korporacyjnego

W dniach 9 i 10 marca 2017 r. w Wiedniu odbyła się II Konferencja Prawa Korporacyjnego. Gospodarzem Konferencji była kancelaria Karasek Wietrzyk Rechtsanwaelte GmbH. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentował mec. Maciej Olejniczak. W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkunastu kancelarii członkowskich sieci PANGEA NET z Europy i USA. Głównym tematem Konferencji był wpływ wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na transakcje z udziałem podmiotów unijnych i brytyjskich. …

31
Mar

Korzystny wyrok w sprawie rozliczenia spółki z byłymi wspólnikami

Dnia 20 marca 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku uwzględnił złożoną przez prawników Kancelarii apelację i uwzględnił w całości powództwo reprezentowanej przez nas spółki przeciwko jej byłym wspólnikom. Klient Kancelarii jest przedsiębiorcą działającym w branży wydawniczej, a powództwo dotyczyło zwrotu nienależnie pobranych przez byłych wspólników i zarazem byłych członków zarządu zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Przed sprzedażą udziałów byli wspólnicy spółki dokonali wypłaty zaliczek …

6
Mar

Korzystny wyrok w sprawie skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej

Dnia 22 sierpnia 2016 r. Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych uwzględniła złożone przez Kancelarię odwołanie od wyniku postępowania przetargowego. Postępowanie dotyczyło zamówienia na roboty budowlane związane z rekultywacją środowiska o szacowanej przez zamawiającego wartości przekraczającej 20.000.000 PLN. Na skutek uwzględnienia odwołania Krajowa Izba Odwoławcza nakazała odrzucić zaskarżoną przez nas ofertę sklasyfikowaną na pierwszym miejscu i wykluczyć składającego ją wykonawcę z postępowania. Zawarte …