2
Mar

Nowe Prawo przedsiębiorców

Trwają prace parlamentarne nad uchwaloną przez Sejm w dniu 26 stycznia 2018 r. ustawą Prawo przedsiębiorców wraz z pakietem ustaw towarzyszących, nazywanym Konstytucją Biznesu. Ustawa wejdzie w życie zgodnie z zapisami odrębnej ustawy, zawierającej przepisy wprowadzające. Obejmuje ona wiele rozwiązań mających praktyczne znaczenie dla przedsiębiorców. Rozwiązania te obejmują między innymi możliwość ustnego lub elektronicznego załatwiania spraw prowadzonych w oparciu o kodeks postępowania administracyjnego, …

2
Lut

Wdrażamy regulacje RODO

W związku z zbliżającym się terminem wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego rozporządzeniem RODO rozpoczęliśmy wdrażanie nowych regulacji w przedsiębiorstwach naszych Klientów. Działania powołanego specjalnie w tym celu zespołu prawników koncentrują się obecnie na przeprowadzeniu audytów obejmujących rozpoznanie kluczowych obszarów przetwarzania danych osobowych u Klientów Kancelarii, wskazania …

2
Lut

Szkolenie Compliance dla Klienta Kancelarii

Prawnicy Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy, mec. Joanna Wyjatek oraz Mateusz Doroszczonek przeprowadzili dla jednego z Klientów Kancelarii, wiodącego na rynku polskim i światowym producenta specjalistycznego sprzętu medycznego i badawczego kompleksowe szkolenie z zakresu Compliance, czyli zarządzania ryzykiem prawnym. Szkolenie obejmowało przedstawienie tematyki Compliance oraz omówienie jej istotnych obszarów, takich jak prawo antymonopolowe i zasady uczciwej konkurencji, unikanie konfliktu interesów, ochrona danych osobowych i informacji …

8
Sty

Konferencja Cloud & Datacenter Day Poznań #2

W dniu 11 stycznia 2018 r. będzie miała miejsce w Poznaniu w Starym Browarze (Art. Stations) konferencja Cloud & Datacenter Day Poznań #2, poświęcona tematyce cloud computing. Jest to największe tego typu wydarzeniem w kraju, ale także w tej części Europy.   Program konferencji został zbudowany tak, by zainteresować jak największe grono praktyków: od developmentu, poprzez zarządzanie danymi, kończąc na tematyce związanej z administracją i utrzymaniem systemów.   …

20
Gru

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie opodatkowania budynków i budowli

W dniu 13 grudnia 2017 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym stwierdził niezgodność z Konstytucją przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie, w jakim pozwalały na uznanie za budowlę obiektów spełniających definicję budynku, co wiąże się z wyższym podatkiem, obliczanym od wartości zamiast od powierzchni obiektu. Wyrok został wydany na skutek skargi konstytucyjnej, w której wskazano na naruszenie Konstytucji poprzez jednolitą i utrwaloną wykładnię przepisów stosowaną zarówno przez organy …

20
Gru

Uchwały Sądu Najwyższego w sprawie naruszeń prawa w Internecie

W dniu 15 grudnia 2017 r. Sąd Najwyższy podjął dwie uchwały istotne dla praktyki dochodzenia roszczeń z tytułu bezprawnych publikacji internetowych. Uchwały dotyczą sądowej ochrony dóbr osobistych (sygnatura III CZP 91/17) oraz roszczeń opartych na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (sygnatura III CZP 82/17). Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zarówno osoba dochodząca ochrony dobra osobistego, jak i przedsiębiorca dochodzący roszczeń wynikających z czynu …

1
Gru

Zmiany w podatkach dochodowych.

Od dnia 1 stycznia 2018 r. wejdą w życie liczne zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zmiany dotyczyć będą między innymi właścicieli nieruchomości komercyjnych obejmujących w szczególności centra handlowe, domy towarowe i budynki biurowe, których wartość początkowa przekracza 10.000.000 PLN. Podatnicy będący właścicielami takich nieruchomości zapłacą minimalny podatek dochodowy, niezależny od rzeczywiście osiągniętego dochodu i proporcjonalny do wartości posiadanych nieruchomości. Ponadto ograniczono …

3
Lis

Konferencja prawa pracy PANGEA NET w Pradze

W dniach 12 i 13 października 2017 r. miała miejsce w Pradze konferencja zespołów prawa pracy kancelarii zrzeszonych w ramach globalnej sieci PANGEA NET. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli kancelarii członkowskich z kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz USA. Kancelarię Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. na konferencji reprezentowała mec. Joanna Wyjatek. Głównym tematem zarówno wykładów, jak i paneli dyskusyjnych było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie …

3
Lis

Wykład dra Mirosława Babiaczyka na Forum Gospodarczym Oldenburg – Polska

Dnia 27 września 2017 r. w Oldenburgu odbyło się organizowane przez Sparkasse LZO oraz Miasto Oldenburg Forum Gospodarcze Oldenburg – Polska. Celem Forum było wsparcie wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Niemcami, a jego gośćmi byli liczni przedsiębiorcy, eksperci oraz przedstawiciele instytucji publicznych, kulturalnych, izb gospodarczych i organizacji pozarządowych.  Podczas Forum prezentowano tematykę związaną z rozbudową kanałów dystrybucji dóbr i usług, poszukiwaniem partnerów gospodarczych oraz możliwościami …

3
Lis

Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa o wartości ponad 15.000.000 PLN

W październiku 2017 r. przy udziale prawników Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy sp. k. doszło do podpisania umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa za cenę przekraczającą 15.000.000 PLN. W ramach transakcji reprezentowaliśmy naszego Klienta, którym jest spółka należąca do międzynarodowej grupy działającej w obszarze budownictwa infrastrukturalnego i wykonawstwa obiektów związanych z zagospodarowaniem i recyklingiem odpadów. W imieniu Klienta przeprowadziliśmy audyt due-diligence oraz negocjowaliśmy warunki umowy przedwstępnej i następnie umowy przyrzeczonej. Przedmiotem …