20
Lis

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie limitu podstawy składek ZUS.

Dnia 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie prowadzonej pod sygnaturą Kp 1/18 wydał wyrok orzekający niezgodność z Konstytucją zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi zniesiony miał zostać limit podstawy składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracowników, wynoszący 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Sprawa zainicjowana została wnioskiem Prezydenta RP, który zarzucił ustawie naruszenie art. 2 (zasada państwa prawa) oraz art. 7 (zasada …

20
Lis

Jubileusz 25-lecia Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy.

Dnia 15 listopada 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć siedzibie Kancelarii naszych klientów, współpracowników i partnerów na uroczystym przyjęciu wydanym z okazji jubileuszu 25 lat działalności Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy. Świętowaliśmy wspólnie z ponad setką zaproszonych gości. Wśród nich szczególnie miło było nam powitać gościa specjalnego, Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Program imprezy, oprócz oficjalnego wystąpienia założycieli Kancelarii, dr. Mirosława …

5
Paź

Nadchodzące zmiany w prawie spółek

Dnia 31 sierpnia 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił Radzie Ministrów projekt ustawy mającej wprowadzić istotne dla przedsiębiorców zmiany prawne, w tym między innymi zmiany dotyczące funkcjonowania spółek handlowych. Zgodnie z założeniami projektu zmienić mają się między innymi zasady składania rezygnacji przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nowelizacja wprowadza regułę, zgodnie z którą w przypadku, gdyby rezygnacja miała doprowadzić …

5
Paź

Konferencja WIRAS Verbund International w Lizbonie

W dniach 26 – 27 września 2018 roku z udziałem Partnerów Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy odbyła się w Lizbonie kolejna międzynarodowa konferencja organizowana przez WIRAS Verbund – organizację zrzeszającą ponad 100 firm prawniczych w  40 krajach na całym świecie, specjalizujących się w świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej dla klientów niemieckojęzycznych. W konferencji wzięli udział prelegenci oraz goście z kilkunastu państw, w tym z Brazylii, Chin, Holandii, …

10
Sie

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność.

Dnia 20 lipca 2018 r. Sejm przyjął ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z brzmieniem ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. istniejące obecnie prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych domami jednorodzinnymi lub budynkami jednorodzinnymi, w których co najmniej połowę lokali stanowią lokale mieszkalne, a także gruntów zabudowanych budynkami gospodarczymi i garażami służącymi korzystaniu z budynków mieszkalnych …

10
Lip

Mechanizm Podzielonej Płatności.

Dnia 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzająca tzw. Mechanizm Podzielonej Płatności. Istotą tego rozwiązania, uregulowanego w nowym art. 108a ww. ustawy jest umożliwienie przedsiębiorcom dokonującym płatności za nabyte towary lub usługi uregulowania kwoty netto na zwykły rachunek firmowy kontrahenta, zaś kwoty VAT na specjalnie w tym celu utworzony przez bank, dedykowany dodatkowy rachunek. Wówczas środki, …

3
Lip

Konferencja PANGEA NET 2018

W dniach 20 – 23 czerwca 2018 roku w Paryżu odbyła się coroczna konferencja  organizowana przez międzynarodowe zrzeszenie niezależnych firm prawniczych PANGEA NET. Gospodarzem spotkania była Kancelaria KGA Avocats. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele członkowskich firm prawniczych z kilkudziesięciu krajów świata. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentował partner dr Mirosław Babiaczyk. Poza warsztatami i wykładami prowadzonymi przed przedstawicieli partnerskich kancelarii prawnych konferencja obejmowała także …

3
Lip

Konferencja WIRAS Verbund International we Frankfurcie nad Menem.

W dniach 25 – 26 czerwca 2018 roku odbyła się we Frankfurcie nad Menem międzynarodowa konferencja organizowana przez WIRAS Verbund, organizację zrzeszającą kancelarie prawne świadczące usługi dla klientów niemieckojęzycznych. DO WIRAS Vebund należy obecnie ponad 100 firm prawniczych w  40 krajach na całym świecie, zatrudniających łącznie ponad 750 wykwalifikowanych prawników. Program konferencji obejmował szereg wykładów dotyczących aktualnych zagadnień z różnych dziedzin …

3
Lip

Ustawa o ochronie danych osobowych

Dnia 25 maja 2018 r., jednocześnie z Rozporządzeniem RODO weszła w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych. Jej celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do nowych regulacji europejskich, w tym uregulowanie pozycji nowego organu – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższa ustawa obejmuje między innymi regulację dotyczącą dochodzenia przed sądami roszczeń cywilnoprawnych związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych, nakładanie kar pieniężnych przez …

3
Lip

Start Bazy Danych o Odpadach.

Na stronach Ministerstwa Ochrony Środowiska jest już aktywny pierwszy moduł Bazy Danych o Odpadach, której funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Moduł ten obejmuje rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami. Rejestr prowadzony jest przez marszałków województw. Do dnia 24 lipca 2018 r. każdy przedsiębiorca podlegający wpisowi do rejestru zobowiązany jest złożyć wniosek, chyba że wpisywany jest do rejestru z urzędu. Wniosek …