17
Kwi

Obsługa inwestycji w branży produkcji opakowań

W imieniu Klienta Kancelarii, jednej z największych w Europie grup kapitałowych w branży produkcji opakowań, doprowadziliśmy do wynegocjowania i podpisania umowy regulującej inwestycję i docelowo przejęcie wiodącej w Polsce spółki przemysłu papierniczego. Umowa obejmuje wszechstronne uregulowanie praw i obowiązków dotychczasowych oraz nowych wspólników, związanych z zaangażowaniem kapitałowym stron i bieżącym zarządzaniem przedsiębiorstwem, a także podniesienie kapitału zakładowego. Na mocy jej postanowień nasz Klient objął nowe udziały w spółce za kwotę 3.000.000 …

31
Mar

Obsługa transgranicznego zabezpieczenia i transferu wierzytelności

Doradzamy naszemu Klientowi – spółce należącej do jednej z największych w Niemczech grup kapitałowych z branży budowlanej – w projekcie zabezpieczenia wierzytelności o wartości 1.000.000 EUR w stosunku do kontrahenta z Łotwy. Nasze działania obejmują ustanowienie hipotek na łotewskich nieruchomościach, udzielenie poręczeń przez członków zarządu łotewskiej spółki oraz cesję wierzytelności w stosunku do kontrolowanego przez państwo podmiotu litewskiego. Stosunki prawne pomiędzy zaangażowanymi podmiotami objęte są jurysdykcją niemiecką, polską, …

20
Mar

Nowe zasady egzekucji zagranicznych wyroków w ramach UE

W 2015 roku weszły w życie nowe przepisy Kodeksu postępowania cywilnego regulujące wykonywanie w Polsce wyroków i nakazów zapłaty wydanych przez sąd państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również ugód zawartych przed tymi sądami. Przepisy te w istotny sposób upraszczają egzekucję zagranicznych orzeczeń i usuwają wymogi formalne, które są zbędne na gruncie prawa europejskiego. Nowe regulacje dotyczą wszystkich rodzajów postępowań uregulowanych w prawie europejskim, w tym …

27
Lut

Modernizacja centrum handlowego przez Klienta Kancelarii

Doradzamy naszemu Klientowi przy wartym ponad 7 milionów euro projekcie modernizacji jednej z najstarszych galerii handlowych w Poznaniu. W ramach projektu między innymi wynegocjowaliśmy i przygotowaliśmy umowę o roboty budowlane z generalnym wykonawcą przedsięwzięcia. Będzie to największe przedsięwzięcie od czasu powstania obiektu we wczesnych latach 90-tych XX wieku. Gruntowną modernizację przejdą zarówno wnętrza galerii, jak i jej fasada. Pozwoli to wzbogacić ofertę dla odwiedzających poprzez pozyskanie …

18
Lut

Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca prokury

W dniu 30 stycznia 2015 r. pod sygnaturą III CZP 34/14 Sąd Najwyższy w poszerzonym składzie 7 sędziów podjął ważną uchwałę dotyczącą sposobu udzielania i wpisywania prokury do Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w związku z poważnymi rozbieżnościami w istniejącym orzecznictwie sądów rejestrowych.   Zgodnie z brzmieniem uchwały niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, …

23
Sty

Zawarcie umowy przesyłowej z GAZ – SYSTEM S.A.

Działając na zlecenie Klienta Kancelarii, niemieckiej spółki działającej na rynku obrotu energią i paliwami gazowymi, należącej do koncernu energetycznego o obrotach przekraczających 8 miliardów EURO rocznie doprowadziliśmy do wynegocjowania i podpisania ze spółką Skarbu Państwa – Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A umowy przesyłowej. Przedmiotem umowy jest prawo Klienta do korzystania z systemu przesyłowego, usługa przesyłania paliwa gazowego oraz usługa bilansowania ilości paliwa gazowego. Celem zawarcia umowy …

14
Sty

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odszkodowań dla właścicieli gruntów

W wydanym w grudniu 2014 r. wyroku Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie, w jakim wyłączają one roszczenia odszkodowawcze właścicieli, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w zarówno miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jak i nowym planie uchwalonym później. W świetle obowiązujących przepisów takie osoby były pozbawione ochrony prawnej. Wyrok Trybunału otwiera im drogę dochodzenia …

16
Gru

Prawomocny wyrok dotyczący tzw. „opłat półkowych”

Na mocy orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego zasadzający na rzecz Klienta Kancelarii ponad 1.000.000 PLN tytułem zwrotu nienależnie pobranych przez sieć marketów budowlanych opłat za fikcyjne usługi promocyjne, nazywanych opłatami półkowymi. Powyższe rozstrzygnięcie skomentowane zostało przez prawników Kancelarii w opublikowanym dnia 02.12.2014 artykule w Głosie Wielkopolskim. Artykuł oprócz wygranego przez Kancelarię procesu porusza także zagadnienie przesłanek …

15
Gru

Nowe prawo konsumenckie

Dnia 25 grudnia 2014 r. wchodzi w życie nowa ustawa o prawach konsumenta. Niesie ona ze sobą wiele ważnych zmian dla wszystkich przedsiębiorców działających w obszarze B2C. Ustawa wprowadza nowe przepisy między innymi w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy, prawa konsumenta do odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji Ustawa zmienia Kodeks cywilny między innymi w zakresie roszczeń regresowych do pierwotnego sprzedawcy wadliwej rzeczy i uchyla obowiązujące …

1
Gru

Nowa witryna internetowa Kancelarii

Z dniem dzisiejszym mamy przyjemność zaprezentować Państwu nową odsłonę naszej witryny internetowej. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług oraz zespołem prawników. Dołożyliśmy starań, by poprzez nowoczesny wygląd i przejrzystą treść witryna była jak najbardziej przyjazna dla naszych obecnych i przyszłych Klientów. Jesteśmy do dyspozycji we wszystkich interesujących Państwa sprawach. Nasze dane znajdą Państwo w zakładce Kontakt.