30
Wrz

Wyrok Trybunału UE w sprawie taryf gazowych

W dniu 10 września 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok uznający niezgodność z prawem europejskim polskich regulacji dotyczących obowiązku urzędowego zatwierdzania taryf gazowych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Trybunał uznał, iż nieograniczony obowiązek zatwierdzania taryf obejmujących ceny gazu dla odbiorców innych niż gospodarstwa domowe narusza zasady funkcjonowania wspólnego rynku gazu ziemnego określone w dyrektywnie nr 2009/73/WE. Konsekwencją wyroku jest konieczność …

3
Wrz

Zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dnia 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jej celem jest przyspieszenie i uproszczenie postępowania. Zgodnie z nowymi regulacjami Naczelny Sąd Administracyjny będzie mógł zmieniać wyroki wydane przez  sądu wojewódzkie – a nie jak dotąd tylko je uchylać. W takich przypadkach sprawy będą trafiać bezpośrednio do instytucji, które mogą je załatwić, a nie ponownie do wojewódzkich sądów administracyjnych. …

31
Sie

Obsługa międzynarodowego kontraktu dostawy towarów

Doradzamy naszemu Klientowi, jednemu z największych w Polsce producentów materiałów budowlanych należącemu do międzynarodowej grupy kapitałowej z siedzibą w Austrii o rocznych obrotach przekraczających 500 milionów EUR w negocjacjach dotyczących zwarcia umowy na dostawy towarów do Finlandii. Wartość umowy przekracza 2.000.000 EUR. Odbiorcą jest jedno z największych na świecie przedsiębiorstw z sektora przemysłu drzewnego. Negocjacje obejmują kompleksowe warunki realizacji dostaw, w tym odpowiedzialność stron, ubezpieczenia, gwarancje bankowe i kodeks …

27
Lip

Ważny wyrok dla branży budowlanej

Dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie pod sygnaturą III CZP 45/15 Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dotyczącą zakresu odpowiedzialności inwestora za roszczenia podwykonawców w ramach umowy o roboty budowlane. Zgodnie z treścią uchwały w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania wykonawcy. Podejmując uchwałę Sąd Najwyższy przychylił się do stanowiska Sądu Okręgowy w Koszalinie zaprezentowanego w pytaniu prawnym, zgodnie z którym …

22
Cze

Konferencja PANGEA NET 2015

W dniach 18 – 20 czerwca 2015 odbyła się coroczna konferencja sieci PANGEA NET z udziałem przedstawicieli zrzeszonych w niej kancelarii prawnych z całego świata. W tym roku gospodarzem spotkania była Kancelaria Bagatur Law Office z siedzibą w Istambule. Kancelarię Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy reprezentowali partnerzy dr Mirosław Babiaczyk, Dariusz Skrocki, Maciej Olejniczak i Katarzyna Skowron. Tematem konferencji było między innymi dołączenie do sieci PANGEA NET …

20
Cze

Regaty żeglarskie i turniej tenisa ziemnego

Weekend 13 – 14 czerwca 2015 obfitował w wydarzenia sportowe organizowane przez poznański samorząd radców prawnych. Na Jeziorze Kierskim odbyły się IV Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie w klasie OMEGA o puchar Dziekana Izby. Kancelarię reprezentowała załoga w składzie dr Mirosław Babiaczyk i Filip Nowakowski, która zajęła 10. Miejsce. W ramach IV Mistrzostw Prawników w Tenisie Ziemnym o Puchar Dziekana brał natomiast udział Maciej Olejniczak, który w grze deblowej awansował …

5
Cze

Ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego w prawie pracy

Wydanym w dniu 2 czerwca 2015 r. wyrokiem sprawie K 1/13 Trybunał Konstytucyjny w zasadniczy sposób zmienił obowiązujący w Polsce model funkcjonowania związków zawodowych. Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów prawo do zakładania związków zawodowych i wstępowania do nich służyło tylko i wyłącznie pracownikom, a więc osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę uregulowanej Kodeksem pracy. Zdaniem Trybunały jest to ograniczenie wolności zrzeszania się, naruszające Konstytucję i prawo międzynarodowe. W konsekwencji …

25
Maj

Ranking kancelarii prawnych 2015 r.

W dniu 14 maja 2015 r. opublikowany został kolejny już coroczny ranking najlepszych kancelarii prawnych w Polsce przygotowany przez gazetę „Rzeczpospolita”. Ranking obejmuje zestawienie największych firm prawniczych w kraju oraz w poszczególnych regionach według różnych kryteriów, jak wielkość obrotów czy liczba zatrudnionych adwokatów i radców prawnych. Ranking ten potwierdza zajmowaną od lat wysoką pozycję Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy. Pod względem wielkości przychodów Kancelaria uplasowała …

12
Maj

Realizacja Instalacji termiczno – biologicznego przetwarzania odpadów

Reprezentując jednego z generalnych wykonawców bierzemy udział w realizacji najbardziej zaawansowanej technologicznie w Polsce inwestycji związanej z zagospodarowaniem odpadów i wytwarzaniem ekologicznej energii. Inwestycja polega na budowie zlokalizowanego w Kutnie zakładu przetwarzania odpadów biologicznych, obejmującego między innymi biogazownię wytwarzającą energię cieplną i elektryczną. Wartość inwestycji przekracza 80.000.000 PLN. W imieniu naszego Klienta przygotowaliśmy i negocjowaliśmy umowę konsorcjum oraz umowę o generalne wykonawstwo robót budowlanych. Udzielamy także pomocy …

22
Kwi

Trybunał podważa bankowy tytuł egzekucyjny

W wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny uznał na niezgodne z konstytucją przepisy dające bankom prawa kierowania swoich roszczeń przeciwko do egzekucji z pominięciem sądowego rozpoznania sprawy na podstawie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Zdaniem TK prawo do wystawiania BTE jest przywilejem banków, naruszającym zasadę równego traktowania i prowadzi do pokrzywdzenia nie tylko dłużników banków, ale także innych wierzycieli tych dłużników. Jednocześnie TK odroczył wejście w życie …