19
Mar

Zmiany znakach towarowych

Dnia 20 lutego 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej. Nowela ta przynosi ze sobą istotne rozszerzenie definicji znaku towarowego. Do tej pory znakiem towarowym mogło być każde oznaczenie pod warunkiem, że można je przedstawić w sposób graficzny. Obecnie ograniczenie to zostało usunięte i znakiem może być każde oznaczenie możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu …

19
Mar

Pilotujemy fuzję spółek

Dla Klienta Kancelarii, międzynarodowej grupy kapitałowej działającej w obszarze produkcji zaawansowanych technologicznie materiałów budowlanych prowadzimy aktualnie projekt połączenia dwóch spółek operacyjnych działających na terytorium Polski. Projekt obejmuje połączenie dwóch spółek handlowych, z których każda prowadzi zakład produkcyjny oraz sprzedaje towary na runku polskim i na rynki zagraniczne. Nasze doradztwo obejmuje kompleksowe przeprowadzenie procesu fuzji, we wszystkich jego aspektach. Jesteśmy odpowiedzialni za kwestie korporacyjne, …

25
Lut

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wspólnie z Urzędem Zamówień Publicznych przygotowało projekt całkowicie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Projekt ten dnia 24 stycznia 2019 r. skierowany został do uzgodnień i konsultacji. Projekt zawiera szereg rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na rynek zamówień publicznych. Należą do nich przykładowo odrębna uproszczona procedura składania zamówień o wartości poniżej tzw. progów unijnych, możliwość negocjowania treści oferty pomiędzy zamawiającym …

5
Lut

Projekt zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Dnia 8 stycznia 2019 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt obszernej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. W założeniu ma on usprawnić i przyspieszyć rozpoznawanie spraw przez sądy oraz zwiększyć rolę mediacji. Projekt zawiera szereg rozwiązań zasługujących na aprobatę, w tym między innymi zakaz nadużywania uprawnień procesowych, naliczanie odsetek od niezapłaconych kosztów procesu, doręczanie pism procesowych w formie elektronicznej czy możliwość pouczenia stron przez sędziego o prawdopodobnym …

2
Sty

Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Dnia 6 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Rejestr ten będzie rejestrem publicznym, prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w postaci elektronicznej, powszechnie dostępnym i jawnym dla każdego. W Rejestrze gromadzone będą dane wszystkich osób fizycznych oraz prawnych, w stosunku do których prowadzone było postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne, a także bezskuteczne postępowanie egzekucyjne. Celem Rejestru jest zapewnienie powszechnej dostępności do informacji o osobach, które …

2
Sty

Obsługa inwestycji typu greenfield o wartości 20.000.000 PLN.

Klientem Kancelarii jest niemiecka grupa kapitałowa, prowadząca poprzez spółki zależne działalność w Polsce, działająca w obszarze produkcji i sprzedaży zaawansowanych technologicznie maszyn do obróbki drewna i metalu. Grupa powstała w 1982 r. i obecnie zatrudnia 300 pracowników oraz sprzedaje swoje produkty pod uznanymi markami do odbiorców w ponad 60 krajach świata. Przeprowadzona przez prawników Kancelarii transakcja objęła zakup nieruchomości gruntowej wraz z prawami autorskimi do projektu budowlanego za łączną cenę …

20
Lis

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie limitu podstawy składek ZUS.

Dnia 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny w sprawie prowadzonej pod sygnaturą Kp 1/18 wydał wyrok orzekający niezgodność z Konstytucją zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którymi zniesiony miał zostać limit podstawy składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez pracowników, wynoszący 30-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Sprawa zainicjowana została wnioskiem Prezydenta RP, który zarzucił ustawie naruszenie art. 2 (zasada państwa prawa) oraz art. 7 (zasada …

20
Lis

Jubileusz 25-lecia Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy.

Dnia 15 listopada 2018 r. mieliśmy przyjemność gościć siedzibie Kancelarii naszych klientów, współpracowników i partnerów na uroczystym przyjęciu wydanym z okazji jubileuszu 25 lat działalności Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy. Świętowaliśmy wspólnie z ponad setką zaproszonych gości. Wśród nich szczególnie miło było nam powitać gościa specjalnego, Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka. Program imprezy, oprócz oficjalnego wystąpienia założycieli Kancelarii, dr. Mirosława …

5
Paź

Nadchodzące zmiany w prawie spółek

Dnia 31 sierpnia 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii przedstawił Radzie Ministrów projekt ustawy mającej wprowadzić istotne dla przedsiębiorców zmiany prawne, w tym między innymi zmiany dotyczące funkcjonowania spółek handlowych. Zgodnie z założeniami projektu zmienić mają się między innymi zasady składania rezygnacji przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej. Nowelizacja wprowadza regułę, zgodnie z którą w przypadku, gdyby rezygnacja miała doprowadzić …

5
Paź

Konferencja WIRAS Verbund International w Lizbonie

W dniach 26 – 27 września 2018 roku z udziałem Partnerów Kancelarii Babiaczyk, Skrocki i Wspólnicy odbyła się w Lizbonie kolejna międzynarodowa konferencja organizowana przez WIRAS Verbund – organizację zrzeszającą ponad 100 firm prawniczych w  40 krajach na całym świecie, specjalizujących się w świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej dla klientów niemieckojęzycznych. W konferencji wzięli udział prelegenci oraz goście z kilkunastu państw, w tym z Brazylii, Chin, Holandii, …